Lista aktualności Lista aktualności

01-01-2014 Fascynujący Świat Nauki i Technologii

01-01-2014 Fascynujący Świat Nauki i Technologii

W styczniu 2014 Nadleśnictwo Opole rozpoczęło realizację projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii, którego inicjatorem  jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Projekt polega na przeprowadzaniu zajęć w formie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Zajęcia odbywają się w Zielonym Centrum Edukacji Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Opole. Lekcje prowadzone w formie warsztatów są świetną okazją do nauki po przez zabawę. Dzieci aktywnie biorą w nich udział, a z pomocą edukatorów nadleśnictwa rozwiązują szereg zadań. Dzięki eksponatom zebranym w Sali Edukacyjnej mogą na własne oczy poznać tajniki Polskiej oraz lokalnej przyrody, jak również podstawy gospodarki leśnej. Podsumowaniem zdobytej wiedzy są zabawy plastyczno- techniczne, quizy, gry planszowe oraz ruchowe.

Spotkania odbywają się trzy dni w tygodniu i trwają po 6 godzin. Przy sprzyjającej aurze pogodowej, której w tym roku nie brakuje, część zajęć odbywa się w terenie m.in. na ścieżce dydaktycznej przy strzelnicy w Grudzicach, bądź w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Opole „Płaszczyna".

Do tej pory naszymi gośćmi byli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z Brzegu i Lewina Brzeskiego.