Lista aktualności Lista aktualności

Nowe zasady szacowania szkód od zwierzyny

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Opole niniejszym informuje, że 1 kwietnia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 marca 2018 r o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 651), która zmienia m. in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

         Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, zgodnie z art. 46 ust. 3 w/w ustawy, należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

         Jednocześnie zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oszacowanie szkody musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez rolnika wniosku, a urzędnik gminy ma 3 dni na określenie terminu szacowania i powiadomienie o nim rolnika i koła łowieckiego lub zarządcy obwodu.

                                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole