Lista aktualności Lista aktualności

Obchody 25 lat Nadleśnictwa Opole

Uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia Nadleśnictwa Opole odbyły się w dniu 8 czerwca 2018 roku w siedzibie nadleśnictwa przy ulicy Groszowickiej 10.

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole Zdzisław Dzwonnik rozpoczął uroczystość od przywitania gości. Mieliśmy zaszczyt gościć między innymi Arkadiusza Szymańskiego doradcę Wojewody Opolskiego, Arkadiusza Wiśniewskiego Prezydenta Miasta Opole, Juranda Irlika Zastępcę Dyrektora RDLP Katowice, Grzegorza Lisiaka Zastępcę Dyrektora RDLP Katowice, Bogdana Gieburowskiego emerytowanego Zastępcę Dyrektora RDLP Katowice, czcigodnych duchownych: Księdza Leonarda Makiolę, Księdza Rajmunda Kałę, Księdza Mikołaja Skawińskiego, Nadleśniczych Nadleśnictw Opolszczyzny, służby mundurowe: Jarosława Kaletę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Adama Kliszkę Szefa Wydziału Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojciecha Plewkę Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, Herberta Czaję Prezesa Izby Rolniczej w Opolu, burmistrzów, wójtów, prezesów i łowczych kół łowieckich oraz wielu innych znamienitych gości.

Po przywitaniu gości Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole przedstawił historię naszego nadleśnictwa. Był to czas podsumowania 25 lat działalności naszej jednostki. Pan Nadleśniczy podkreślił, iż „miarą sukcesu każdego nadleśnictwa jest przede wszystkim stan zachowania powierzonych nadleśniczemu drzewostanów. Nasze lasy tworzą zielony pierścień wokół miasta Opole, pierścień poprzerywany liczną infrastrukturą. Lasy dające mieszkańcom Opolszczyzny miejsce wypoczynku i relaksu, ale i podlegające bacznej ich obserwacji jak i społecznej ocenie. Ocenie pozytywnej, o czym świadczy całkowity brak konfliktów z władzami samorządowymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Ocenę, na którą zasłużyliśmy nie tylko rzetelną pracą, ale trudem włożonym w tłumaczenie i edukację. Lasy nasze tworzą drzewostany pełniące swoje funkcje, wbrew licznym przeciwnościom i dotykającym je klęskom. Katastrofalne susze, orkany, powodzie i gradobicia, oraz pożary nie oszczędzały naszych lasów, czyniąc stan klęski niemal stanem permanentnym, a pracę leśników jeszcze trudniejszą i usianą chwilami zwątpienia. Lasy charakteryzujące się wysoką produkcją, ale i dużym nakładem pracy. W ciągu ćwierćwiecza pozyskaliśmy 1,8 mln m3 drewna i założyliśmy 4085 ha upraw, wysadzając przeszło 30 mln sadzonek.”

  Przywołane zostały fakty, którymi możemy się pochwalić, wspomniane były również trudne chwile, jak na przykład 1997 rok, kiedy katastrofalna powódź pustoszyła nasze lasy, pozostawiając swoje ślady po dzień dzisiejszy.

Po przedstawieniu historii nadleśnictwa głos zabrali zaproszeni goście. Usłyszeliśmy wiele bardzo ciepłych słów pod adresem naszej załogi, za które w tym miejscu DZIĘKUJEMY.

Przy okazji jubileuszu Andrzej Rzeszutek Przewodniczący Związków Zawodowych Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Opole wręczył odznaczenia związkowe trzem pracownikom: Piotrowi Gomulskiemu, Waldemarowi Jahn oraz Adamowi Sikorskiemu. Odznaczonym pracownikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zarówno związkowej jak i zawodowej.

Na zakończenie oficjalnej części obchodów wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 26 w Opolu, których profesjonalna interpretacja utworów spotkała się z gorącym aplauzem publiczności.

Muzyczną oprawę uroczystości zapewnił zespół sygnalistów w składzie Anna Kowalik, Leszek Kowalik, Barbara Sadłoń oraz Michał Strzelczyk.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na posiłek przy muzyce. W części artystycznej podziwiać mogliśmy występ mażoretek oraz wysłuchać koncertu zespołu muzycznego „Metronom”.

Wszystkim współtwórcom oraz uczestnikom jubileuszu składamy serdeczne podziękowania. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, wydarzenie to mogło zostać zrealizowane z tak dużym sukcesem.