Lista aktualności Lista aktualności

Projekt Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki

We wrześniu 2017r. Nadleśnictwo Opole przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki. Inicjatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, a całość finansowana jest ze środków unijnych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa opolskiego. Uczestnicy mają zapewniony transport, całodzienną opiekę oraz posiłek.

 Zajęcia w Nadleśnictwie przebiegają w formie warsztatowej i trwają 6 pełnych godzin. Podczas spotkania uczniowie w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze odkrywają tajniki opolskich lasów. Wykłady, praca w grupach, zadania indywidualne oraz gry i zabawy w połączeniu z zapleczem edukacyjnym Nadleśnictwa Opole daje możliwość poznania nie tylko podstawowych funkcji lasów, ale również walorów przyrodniczych Opolszczyzny oraz dokładniejszej specyfiki pracy leśników.