Wydawca treści Wydawca treści

Informacja i kontakt z mediami

Sprawy informacji i komunikacji społecznej w Nadleśnictwie Opole

realizuje: z-ca nadleśniczego Lidia Iwona Bocianowska

tel. 774540541; 774540542; 774230730

telefon komórkowy: 608 019 992

e-mail: lidia.bocianowska@katowice.lasy.gov.pl