Asset Publisher Asset Publisher

organizacja Nadleśnictwa Opole

Biuro Nadleśnictwa:

NADLEŚNICZY: mgr inż. Zdzisław Dzwonnik

Zastępca Nadleśniczego: mgr inż. Lidia Bocianowska

Główny księgowy: Wiesława Łuczyńska

Sekretarz: inż. Jolanta Mościchowska

Inżynierowie nadzoru: mgr inż. Andrzej Rzeszutek,  mgr inż. Jan Słowik

Specjalista ds. pracowniczych: Elżbieta Dzwonnik

Dział administracyjno-gospodarczy:

Krystian Wiench, Tomasz Rojek, mgr Dorota Gadziecka, mgr Anna Konieczna

Dział finansowo-księgowy:

Rita Pasoń, Karolina Rapacz, Halina Bernacka,

Małgorzata Wacławczyk, mgr Lidia Quaschniok-Quade

Posterunek Straży Leśnej

Komendant: Waldemar Wilk

Strażnicy leśni: Tadeusz Dulęba

Dział gospodarki leśnej:

Specjalista ds. handlu i marketingu: mgr inż. Paweł Opalach

Specjalista ds. hodowli lasu: Maria Herz

St. Specjalista ds. ochrony lasu: mgr inż. Andrzej Walczak

Specjalista ds. użytkowania lasu: mgr inż. Marek Dudik

Specjalista ds. stanu posiadania: mgr inż. Rafał Miłkowski

Specjalista ds. nadzoru gospodarki drewnem Jerzy Kramarz

Specjalista ds. edukacji: Natalia Złotek

 

Podział na leśnictwa wraz z obsadą kadrową

Leśnictwo Narok

Leśniczy: Franciszek Okrzyński

Podleśniczy: Andrzej Zimmermann

Leśnictwo Dąbrowa

Leśniczy: inż. Janusz Gruszka

Podleśniczy: Erwin Szmit

Leśnictwo Lipowa

Leśniczy: Lotar Wiercimok

Podleśniczy: Marek Jankowski

Leśnictwo Suchy Bór

Leśniczy: mgr inż. Waldemar Jahn

Podleśniczy: Andrzej Krupski

Leśnictwo Walidrogi

Leśniczy: Czesław Dulęba

Podleśniczy: Czesław Mejsyk

Podleśniczy: Adam Borkowski

Leśnictwo Grotowice

Leśniczy: mgr inż. Grzegorz Przydatek

Podleśniczy: Andrzej Romanowicz

Leśnictwo Dąbrowice

Leśniczy: mgr inż. Piotr Gomulski

Podleśniczy: Sylwester Wilk

Leśnictwo Knieja

Leśniczy: inż. Tomasz Proszewski

Podleśniczy: Jan Chojnacki

Leśnictwo Krasiejów:

Leśniczy: Krzysztof Misiewicz

Podleśniczy: Hubert Śmiech

Leśnictwo Grodziec

Leśniczy: Zygmunt Kulig

Podleśniczy: Norbert Król

Podleśniczy: Anna Kowalik

Leśnictwo Zawada

Leśniczy: mgr inż. Andrzej Praski

Podleśniczy: mgr inż. Maciej Cieloch

Leśnictwo Chrząstowice

Leśniczy: inż. Damian Czupala

Podleśniczy: Arkadiusz Sobiech

Podleśniczy: Jacek Musiał

Leśnictwo Dębska Kuźnia

Leśniczy: Roman Wieczorek

Podleśniczy: Jan Kowalik

Podleśniczy: Wojciech Obrębski

Leśnictwo Szkółkarskie Płaszczyna

Leśniczy: Wiesław Styrczewski