Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
774540541; 774540542; 774230730
774540541; 774540542; 774230730 wew. *8
Nadleśniczy
mgr inż. Zdzisław Dzwonnik
774540541; 774540542; 774230730
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Lidia Bocianowska
774540541; 774540542; 774230730
Główny Ksiegowy
Wiesława Łuczyńska
774540541; 774540542; 774230730
Sekretarz
inż. Jolanta Mościchowska
774540541; 774540542; 774230730

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Paweł Opalach
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *334
mgr inz. Marek Dudik
Specjalista ds. pozyskania
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *333
mgr inż. Rafał Miłkowski
Specjalista ds.stanu posiadania
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. 332
Maria Herz
Specjalista ds. hodowli
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *336
mgr inż. Andrzej Walczak
Specjalista ds.ochrony lasu
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *335
Natalia Złotek
Specjalista ds. edukacji
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *332

Kadry

Elżbieta Dzwonnik
Specjalista
Tel.: 774540541 wew. *131

Dział Finansowo księgowy

Lidia Quaschniok-Quade
Starsza ksiegowa
Tel.: 774540541 wew. *615
Małgorzata Wacławczyk
Starsza ksiegowa
Tel.: 774540541 wew. *614
Rita Pasoń
starsza księgowa
Tel.: 774540541 wew. *613
Karolina Rapacz
Księgowa
Tel.: 774540541 wew. *600
Agnieszka Pielorz
księgowa
Tel.: 774540541 wew. *613
Halina Bernacka
Starsza ksiegowa
Tel.: 774540541 wew. *612

Dział Administracyjno Gospodarczy

Dorota Gadziecka
Specjalista
Tel.: 774540541 wew. *674
Tomasz Rojek
Specjalista, administrator silp, insp. bhp
Tel.: 774540541 wew.*672
Krystian Wiench
Specjalista
Tel.: 774540541 wew. *673
Kamil Kaniecki
Specjalista
Tel.: 774540541 wew. *672

Inżynierowie nadzoru

Andrzej Rzeszutek
Inżynier nadzoru
Tel.: 774540541 wew. *211
Jan Słowik
Inzynier nadzoru
Tel.: 774540541 wew. *211

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Wilk
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 774540541 wew. *220
Tadeusz Dulęba
Strażnik leśny
Tel.: 774540541 wew. *220