Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole
774540541; 774540542; 774230730
brak
nadleśniczy
Zdzisław Dzwonnik
774540541; 774540542; 774230730
zastępca nadleśniczego
Lidia Bocianowska
774540541; 774540542; 774230730
główny ksiegowy
Wiesława Łuczyńska
774540541; 774540542; 774230730
sekretarz
Kamil Kaniecki
774540541; 774540542; 774230730

Dział Gospodarki Leśnej

Paweł Opalach
specjalista ds. marketingu
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *334
Marek Dudik
specjalista ds. pozyskania
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *333
Rafał Miłkowski
specjalista ds.stanu posiadania
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. 332
Maria Herz
specjalista ds. hodowli
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *336
Andrzej Walczak
specjalista ds.ochrony lasu
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *335
Natalia Złotek
specjalista ds. edukacji
Tel.: 774540541; 774540542; 774230730 wew. *332

Kadry

Beata Szwonder
specjalista
Tel.: 774540541 wew. *131

Dział Finansowo księgowy

Lidia Quaschniok-Quade
starsza ksiegowa
Tel.: 774540541 wew. *615
Małgorzata Wacławczyk
starsza ksiegowa
Tel.: 774540541 wew. *614
Karolina Rapacz
starsza ksiegowa
Tel.: 774540541 wew. *600
Katarzyna Piotrowska
starsza księgowa
Tel.: 774540541 wew. *612
Agnieszka Borczyk
księgowa
Tel.: 774540541 wew. *613

Dział Administracyjno Gospodarczy

Paulina Nawalska
specjalista
Tel.: 774540541 wew. *674
Tomasz Rojek
specjalista, administrator silp, insp. bhp
Tel.: 774540541 wew.*672
Krystian Wiench
specjalista
Tel.: 774540541 wew. *673

Inżynierowie nadzoru

Andrzej Rzeszutek
inżynier nadzoru
Tel.: 774540541 wew. *211
Jan Słowik
inżynier nadzoru
Tel.: 774540541 wew. *211
Waldemar Hylla
inżynier nadzoru
Tel.: 774540541 wew. *211

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Wilk
komendant posterunku straży leśnej
Tel.: 774540541 wew. *220
Tadeusz Dulęba
strażnik leśny
Tel.: 774540541 wew. *220