Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami innych własności

Nadleśnictwo Opole sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności SkarbuPaństwa na terenie dwóch powiatów: Opolskiego i Oleskiego, na terenie dziewięciu gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Prószków, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Zębowice, Dobrodzień, Ozimek i Opole. Nadzór powierzony jest na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostami Opolskim i Oleskim oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole. Porozumienia obejmują zagadnienia wynikające z ustawy o lasach, między innymi ustalanie zadań dla właścicieli lasów wynikające z uproszczonych planów urządzeniowych, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie niezbędnych zadań gospodarczych i ich egzekwowanie, znakowanie i ewidencjonowanie pozyskanego drewna oraz doradztwo leśne.

Powierzchnia lasów powierzonych w nadzór:

Starostwo Opolskie

1258,36 ha

Starostwo Oleskie

245,27 ha

Miasto Opole

84,20 ha

             Gospodarka leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzona jest na podstawie uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

  1. O wydanie zgody na wykonanie zadań na działkach leśnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls (leśnych) może się starać wyłącznie właściciel lasu.
  2. Właściciel lasu jest zobowiązany wypełnić druk „Oświadczenie właściciela lasu", który można pobrać u miejscowego leśniczego, w biurze nadleśnictwa w pokoju nr 17 lub na stronie internetowej Nadleśnictwa Opole.
  3. Szczegółowe informacje na temat procedur można uzyskać pod numerem telefonu 77-454-05-41 w. 333